Смарт електромери монофазни 100 А

Снимки previous photo next_photo (4)

Запазване в текстПечат на обяватаИзпрати на e-mail

Предлагаме смарт електромери монофазни 100А - WiFi мултитарифни. Предназначени са за контролно измерване на активна ел. енергия по няколко тарифи - кл.1,0. Отдалечен достъп от мобилен телефон чрез WiFi и безплатен софтуер от App store. Възможност за въвеждане от телефона на цените на отделните тарифи. графично представяна на дневен, месечен и годишен товаров график. Измерване също и на активен ток до 100А, напрежение, честота, фактор на мощността и др. Лесно конфигуриране на защитните функции. Гаранция 1 год. Не чакайте а се подгответе предварително за излизането на битовите потребители на свободния пазар на ел. енергия.

Страна: България
Населено място: Стара Загора
Е-мейл: [email protected]
Дата на публикуване: 29.09.2023

Категории: Енергетика, Измервателна техника
Varnapack